Algemene Voorwaarden

V20210414

De algemene voorwaarden (de voorwaarden) zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.lauthaus.be en alle bijhorende componenten op dit domein (de website), deze site is eigendom van LAUTHAUS Brands & Productions met ondernemingsnummer BE 0544.926.303, gevestigd te Koersel-Beringen, Langeneikenstraat 21.
De voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website en de diensten die daarnaast door Lauthaus Brands & Productions worden aangeboden.
Lauthaus Brands & Productions mag altijd de voorwaarden veranderen zonder u daarvan op de hoogte te brengen. Wanneer u de site gebruikt, is de laatste versie van de voorwaarden van toepassing. De voorwaarden worden niet gewijzigd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Lauthaus Brands & Productions.

Artikel 1: Algemeen.
1. De voorwaarden zijn van toepassing voor iedereen die de website gebruikt en de daaraan gekoppelde diensten.
2. Indien u dit wenst, stuurt Lauthaus Brands & Productions de voorwaarden digitaal naar u op. De voorwaarden zijn steeds te raadplegen via de website op www.lauthaus.be.
3. Er verandert niets aan de geldigheid van de voorwaarden ook wanneer een deel nietig of vernietigbaar blijkt te zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 2: Gebruiksregels van de website.
1. De website mag niet zo gebruikt worden dat u hiermee de Belgische of andere toepasselijke wet- of regelgeving schendt.
2. Het volgende mag niet via de website worden verspreid en laten wij ook onder geen enkele voorwaarde toe:
o Content met een erotische inhoud (pornografisch materiaal)
o Content met beledigende, racistische, discriminerende of haatzaaiende inhoud.
o Ongevraagde reclame of spam
o Foute of misleidende informatie
o Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van Lauthaus Brands & Productions of andere gebruikers aan te richten.
3. Content mag alleen geĆ¼pload worden indien de rechten hiervan in eigen beheer zijn. Voor alle andere content moet steeds worden aangetoond dat er toestemming is van de auteursrechtelijke eigenaar.
4. De website of onderdelen van de website mogen onder geen enkele voorwaarde gedownload worden, dit geldt enkel voor de content die wij aanbieden en waarvoor de toestemming wordt gegeven. Gedownloade content zoals filmpjes, lessen, blogs is enkel voor persoonlijk gebruik en mag nooit zonder onze toestemming worden verspreid.
5. Web browser, de gebruiker maakt ten allen tijden gebruik van een legitieme web browser.
6. Veiligheidsmaatregelen, de gebruiker is zelf op de hoogte van de veiligheidsmaatregelen die online van toepassing zijn. 7. Lauthaus Brands & Productions gaat ten allen tijden uit van goed burgerschap van de gebruikers en rekent er ook op dat misbruik aan ons wordt gemeld.
8. Bij vaststelling van een inbreuk op een van de voorgaande regels kan House of Musicians juridische stappen ondernemen.

Artikel 3: Disclaimer.
De inhoud van de website werd door Lauthaus Brands & Productions samengesteld, het gebruik er van is op eigen risico. Lauthaus Brands & Productions streeft er naar de inhoud van de website correct en zo up te date mogelijk te houden. Toch kan Lauthaus Brands & Productions niet garanderen dat de inhoud op elk moment juist of volledig is. Informatie betreffende de diensten kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Lauthaus Brands & Productions is niet verantwoordeiljk of aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van de website. U mag de website ten allen tijden gebruiken, maar u kan geen aanspraak maken op de intellectuele eigendomsrechten van Lauthaus Brands & Productions. Lauthaus Brands & Productions behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de inhoud van de website. Eender welk gebruik van inhoud van de website op publieke toegankelijke plaatsen kan enkel na uitdrukkelijke toestemming van Lauthaus Brands & Productions. Alle vragen hier omtrent kunnen altijd naar info@lauthaus.be gestuurd worden.

Artikel 4: Beschikbaarheid van de website.
Lauthaus Brands & Productions doet zijn uiterste best om te zorgen dat de website ten allen tijden beschikbaar is. Toch garandeert Lauthaus Brands & Productions niet dat de website foutloos of altijd beschikbaar is. Lauthaus Brands & Productions is dus ook niet aansprakelijk voor schade, geleden als de website niet, niet correct of niet veilig werkt. Lauthaus Brands & Productions is ook niet aansprakelijk voor schade gelden door verkeerde informatie die op het openbare gedeeltde van de website terugvindt.

Artikel 5: De aanvraag.
Iedereen kan op de website een aanvraag invullen voor content door middel van het persoonlijke mailadres. Elke aanvraag wordt zo snel mogelijk en persoonlijk behandeld door Lauthaus Brands & Productions. Gegevens van bedrijven en personen worden niet aan derden gegeven of openbaar gemaakt. Het mailadres wordt echter wel gebruikt voor de goede verwerking van de aanvraag en de daar aangekoppelde kost die dit meebrengt. Lauthaus Brands & Productions mag voor het uitwerken van hun dienst dus ten allen tijden een beroep doen op dit (persoonlijke) mailadres. Wanneer Lauthaus Brands & Productions het mailadres wil gebruiken voor andere doeleinden (aanbiedingen, reclame, enz.) zal er ten allen tijden om de toestemming van de gebruiker gevraagd worden. (Zie Privacybeleid).